Streszczenia

Zasady przygotowywania streszczeń:

streszczenia prac należy przesyłać za pośrednictwem strony www.ortopediawojskowa.pl w terminie do 29 lutego 2024 roku.

Należy zaznaczyć temat, do którego zgłaszana jest praca.

Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 2500 znaków i obejmuje:
- imię i nazwisko autora / autorów oraz afiliacje
- imię i nazwisko Kierownika / Ordynatora afiliowanej jednostki organizacyjnej
- tytuł pracy
- słowa kluczowe
- wstęp
- cel pracy (powinien zawierać cel główny oraz pytania badania)
- materiał badań
- metody badań
- wyniki badań
- wnioski

Streszczenie nie może zawierać tabel, rycin i wykresów.

Prosimy o zwrócenie uwagi, czy tekst został wprowadzony w całości. 

Warunkiem przyjęcia streszczenia jest podanie poprawnego adresu e-mail. Na ten adres wysyłane są potwierdzenia oraz kierowana korespondencja.

Streszczenia wszystkich prac zostaną poddane ocenie Komitetu Naukowego. Prace niespełniające powyższych wymogów edytorskich 
oraz merytorycznych, a także nadesłane po wyznaczonym terminie, nie zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia w czasie Konferencji.

Termin nadsyłania prac został wydłużony i upływa 29 lutego 2024 roku. Powiadomienie o wyniku kwalifikacji zgłoszonego streszczenia zostanie przesłane Autorom do 30 marca 2024 roku.

Warunkiem wygłoszenia wykładu jest rejestracja udziału w Konferencji oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

UWAGA! Osoba wysyłająca streszczenie zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji. 

W przypadku problemów z wysłaniem pracy, prosimy o kontakt: marzena.watrobinska@medisfera.pl, tel. 509 740 708

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.