Program

14:00-17:00 Rejestracja uczestników
17:30-19:00 Spotkanie Kierowników Klinik i Oddziałów Urazowo-Ortopedycznych Szpitali Wojskowych z Konsultantem Krajowym ds. Obronności w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – płk dr n. med. Jerzy Lachowicz
08:00-09:20 Uroczyste otwarcie konferencji

 

Wystąpienie Gości Honorowych

08:35-08:50 Historia i teraźniejszość Kliniki Traumatologii i Ortopedii WIM–PIB Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Cieślik (Warszawa)
08:50-09:10 Obrażenia układu narządu ruchu jako problem terapeutyczny Zbigniew Dudkiewicz (Łódź)
09:10-09:20 Ortopeda na wojnie – współczesne wyzwania dla zabezpieczenia medycznego działań militarnych Marcin Wojtkowski, Piotr Cieślik, Jarosław Pawlik, Łukasz Jacuniak, Leszek Kulej, Paweł Zybała (Warszawa)
09:20-10:40 Sesja I | Złożone obrażenia narządu ruchu – Prowadzący: Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Bohatyrewicz, Szymon Dragan, Piotr Cieślik
09:20-09:28 Obrażenia narządu ruchu po urazach wielomiejscowych Piotr Cieślik, Piotr Piekarczyk, Krzysztof Kwiatkowski, Justyna Gołos-Lewandowska, Paweł Zybała, Dominik Szymański (Warszawa)
09:28-09:36 Złamania niestabilne miednicy i panewki stawu biodrowego w kontekście złożonych obrażeń narządu ruchu Adam Caban, Paweł Bartosz, Jan Wasielewski, Bartosz Pogorzelski (Otwock)
09:36-09:44 Nasze postępowanie w leczeniu operacyjnym złożonych złamań dalszego końca kości piszczelowej typu pilon Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Dawid Lewandowski, Paweł Niewczas, Maciej Bernat, Dominik Szymański, Artur Staśkiewicz (Warszawa)
09:44-09:52 Zaopatrzenie pierwotne i wtórne wielomiejscowych urazów narządów ruchu po wypadkach komunikacyjnych Filip Ochapski, Jerzy Lachowicz, Adam Kocur (Bydgoszcz)
09:52-10:00 Leczenie operacyjne złożonych złamań dalszego końca kości ramiennej – nasze postępowanie Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Konrad Borcz, Łukasz Jacuniak, Kamil Bujnowski, Kamil Marudziński, Leszek Kulej (Warszawa)
10:00-10:08 Leczenie operacyjne złożonych złamań dalszego końca kości promieniowej – nasze doświadczenie Justyna Gołos-Lewandowska, Piotr Cieślik, Grzegorz Kurowicki, Piotr Piekarczyk, Łukasz Jacuniak, Krzysztof Kwiatkowski, Artur Staśkiewicz (Warszawa)
10:08-10:16 Postępowanie okołooperacyjne
w złamaniach bliższego końca kości udowej
Karol Elster (Rypin)
10:16-10:24 Zabieg rewizyjny po operacji nietypowego „złamania wisielczego” wykonanego pierwotnie jedynie z dostępu tylnego – próba zachowania funkcjonalnych ruchów obrotowych głowy Bartosz Godlewski, Maciej Dominiak, Adam Bębenek (Kraków)
10:24-10:40 Dyskusja
10:40-11:00 Przerwa na kawę
11:00-13:30 Sesja II | Złamania postrzałowe, wybuchowe, obrażenia wielotkankowe narządu ruchu – Prowadzący: Zbigniew Dudkiewicz, Sebastian Nowak, Mirosław Dziekiewicz, Dawid Lewandowski, Jakub Ziółek
11:00-11:08 Współczesne metody leczenia obrażeń naczyń z elementami Damage control Mirosław Dziekiewicz (Warszawa)
11:08-11:16 Sposób zaopatrzenia ran postrzałowych podudzia Jerzy Lachowicz, Adam Kocur, Jarosław Grzyl, Marcin Rochala (Bydgoszcz)
11:16-11:24 Trudności w leczeniu złamań postrzałowych, wybuchowych Jakub Ziółek, Szymon Menio, Krzysztof Ambroziak, Adam Stemplewski (Warszawa)
11:24-11:32 Rekonstrukcje mikrochirurgiczne ubytków kości po ranach postrzałowych kończyn – doświadczenia zespołu Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 WSzK w Krakowie Andrzej Pawelec, Paweł Maleta, Jakub Marchewka, Mateusz Kaczmarczyk, Stanisław Burkot, Sebastian Nowak (Kraków)
11:32-11:40 Postępowanie z ranami postrzałowymi podudzi w warunkach misji bojowej PKW Irak 2023 (XIII zmiana) Jerzy Lachowicz, Adam Kocur, Andrzej Osuch, Dominik Sałek (Bydgoszcz)
11:40-11:48 Wykorzystanie technik rekonstrukcyjnych w amputacjach bliższej części podudzia – doświadczenia zespołu Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 WSzK w Krakowie Paweł Maleta, Andrzej Pawelec, Mateusz Kaczmarczyk, Jakub Marchewka, Sebastian Nowak, Stanisław Burkot, Łukasz Wawrzyniak (Kraków)
11:48-11:56 Rekonstrukcje ubytków kości piszczelowej na aparacie Ilizarowa po ranach postrzałowych podudzia – doświadczenia zespołu Kliniki Chirurgii Urazowej
i Ortopedii 5 WSzK w Krakowie
Paweł Maleta, Andrzej Pawelec, Sebastian Nowak, Mateusz Kaczmarczyk, Jakub Marchewka, Stanisław Burkot, Łukasz Wawrzyniak (Kraków)
11:56-12:04 Doświadczenia zespołu Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 WSzK w Krakowie
w zaopatrywaniu urazów zmiażdżeniowych w ramach „serwu replantacyjnego”
Paweł Maleta, Andrzej Pawelec, Mateusz Kaczmarczyk, Jakub Marchewka, Sebastian Nowak, Stanisław Burkot, Łukasz Wawrzyniak (Kraków)
12:04-12:12 Przykłady leczenia ortopedycznych urazów bojowych kilku ukraińskich żołnierzy Michał Żychliński, Zuzanna Duda, Andrzej Wawruszczak, Sławomir Borowski, Filip Dąbrowski, Maciej Piotrowski, Mariusz Treder, Tomasz Mazurek (Gdańsk)
12:12-12:20 Sposób zaopatrzenia otwartego złamania przedramienia z ubytkiem skóry jako wynik bezpośredniego urazu mechanicznego Adam Kocur, Jakub Staros, Marcin Rochala, Jerzy Lachowicz (Bydgoszcz)
12:20-12:28 Leczenie złamań otwartych z ubytkami tkanek miękkich – nasze postępowanie Szymon Menio, Jakub Ziółek, Krzysztof Ambroziak, Adam Stemplewski (Warszawa)
12:28-12:36 Nasze doświadczenie w leczeniu obrażeń Morel-Lavallée Szymon Menio, Jakub Ziółek, Adam Stemplewski, Krzysztof Ambroziak (Warszawa)
12:36-12:44 Wskazania do replantacji
i rewaskularyzacji – postępowanie
z chorym po urazie amputacji
Mateusz Kaczmarczyk, Paweł Maleta, Jakub Marchewka, Andrzej Pawelec, Łukasz Wawrzyniak, Sebastian Nowak (Kraków)
12:44-12:52 Amputacja urazowa śródstopia
w przebiegu wypadku komunikacyjnego – opis przypadku
Jerzy Lachowicz, Tomasz Kozłowski, Marcin Rochala (Bydgoszcz)
12:52-13:10 Mobility Improvement in Amputtees – Current Advances in Osseointegration Prof. Munjed Al Muderis, Karolina Siwicka, William Lu (Australia)
13:10-13:30 Dyskusja
13:30-14:20 Przerwa na lunch / zwiedzanie wystawy
14:20-15:30 Sesja III | CROSSFIRE – Złamania panewki stawu biodrowego – zespolenie czy endoprotezoplastyka? – Prowadzący: Adam Caban, Michał Kułakowski, Jacek Markuszewski, Paweł Bartosz, Roman Grzybowski
14:20-14:28 Analiza wyników leczenia operacyjnego złamań panewki stawu biodrowego na podstawie 1704 przypadków. Okres obserwacji ponad 30 lat. Czy zastosowanie THA „na ostro” może poprawić wyniki leczenia? Adam Caban, Paweł Bartosz, Grzegorz Doroszewski, Bartosz Pogorzelski (Otwock)
14:28-14:36 Złamania panewki stawu biodrowego – zespalać, czy wymieniać biodro? Michał Kułakowski, Karol Elster, Mateusz Błaszczyk, Karol Szczutkowski (Rypin)
14:36-14:44 Endoprotezoplastyka stawu biodrowego
w przypadku stawu rzekomego po złamaniu panewki stawu biodrowego
Paweł Bartosz, Bartosz Burda, Adam Caban, Jerzy Białecki (Otwock)
14:44-14:52 Czynniki rozwoju pourazowej choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego po złamaniu panewki Ireneusz Francuz, Jan Wasielewski, Paweł Bartosz, Adam Caban, Jerzy Białecki (Otwock)
14:52-15:00 Ocena ryzyka zapalenia okołoprotezowego w endoprotezoplastyce stawu biodrowego po złamaniach panewki stawu biodrowego leczonych operacyjnie
i nieoperacyjnie
Bartosz Burda, Paweł Bartosz, Jerzy Białecki (Otwock)
15:00-15:08 Mako SmartRobotics: Osiowanie kinematyczne w alloplastyce kolana
w świetle dowodów naukowych. Problemy kliniczne
Roman Grzybowski (Wejherowo)
15:08-15:30 Dyskusja
15:30-16:40 Sesja IV | Złamania bliższego końca kości ramiennej – zespolenie czy endoprotezoplastyka? – Prowadzący: Piotr Piekarczyk, Adam Kosim,
Dariusz Larysz
15:30-15:38 Biologia a biomechanika leczenia nieoperacyjnego złamań głowy kości ramiennej Wojciech Marczyński (Warszawa)
15:38-15:46 Złamania bliższego końca kości ramiennej – nasza taktyka zespalania Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Łukasz Jacuniak, Grzegorz Kopeć, Paweł Sokołowski (Warszawa)
15:46-16:01 Endoprotezoplastyka stawu ramiennego
w traumatologii – czy to jest dobry kierunek?
Adam Kosim, Aldona Olszewska-Szczepanowska, Marcin Krzyżanowski (Warszawa)
16:01-16:09 Ocena kliniczna leczenia operacyjnego wielofragmentowych złamań końca bliższego kości ramiennej metodą odwróconej endoprotezoplastyki barku Michał Boczan, Robert Staykov, Wojciech Sznajder (Wrocław)
16:09-16:17 Metody terapeutyczne we wczesnych powikłaniach po leczeniu złamania końca bliższego kości ramiennej endoprotezoplastyką odwróconą barku. Materiał własny Robert Staykov, Wojciech Sznajder (Wrocław)
16:17-16:25 Analiza wyników leczenia złamania bliższego końca kości ramiennej – prezentacja przypadków Jerzy Lachowicz, Wojciech Bruzdowicz, Maria Kurzawa, Jakub Staros (Bydgoszcz)
16:25-16:40 Dyskusja
16:40-17:00 Przerwa na kawę
17:00-18:20 Sesja V | Choroba zwyrodnieniowa jednoprzedziałowa stawu kolanowego – osteotomia czy endoproteza jednoprzedziałowa, a może jednak endoprotezoplastyka całkowita? – Prowadzący: Jacek Kowalczewski, Wojciech Marczyński, Jerzy Białecki, Janusz Płomiński
17:00-17:08 Skuteczność osteotomii okołokolanowej
w leczeniu wczesnych zmian zwyrodnieniowych jednoprzedziałowych
Wojciech Marczyński, Andrzej Kolbuszewski (Warszawa)
17:08-17:16 Powikłania po UNI Jacek Kowalczewski (Otwock)
17:16-17:24 UKA – czasowa alternatywa dla HTO czy ostateczne rozwiązanie w jednoprzedziałowej artrozie stawu kolanowego Tomasz Okoń (Otwock)
17:24-17:32 Protezoplastyka jednoprzedziałowa
w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego – „skazana na sukces”?
Artur Pepłoński, Janusz Płomiński, Michał Dąbrowski, Maciej Makowski, Rafał Kamiński (Otwock)
17:32-17:40 Endoprotezoplastyka całkowita jednoprzedziałowa u pacjenta z chorobą zwyrodnieniowych stawów kolanowych – analiza kwalifikacji do zabiegu Jerzy Lachowicz, Jarosław Grzyl, Marin Rochala (Bydgoszcz)
17:40-17:48 Analiza porównawcza wyników fizjoterapii chorych po endoprotezoplastyce jednoprzedziałowej i dwuprzedziałowej stawu kolanowego w materiale Kliniki Robert Skowronek, Tomasz Zadrożny, Michał Barański, Bożena Kuciel, Piotr Cieślik (Warszawa)
17:48-18:20 Dyskusja
18:30-19:00 Warsztaty USG stawu kolanowego

 

08:00-09:30 Sesja VI | Choroba zwyrodnieniowa stawu skokowo-goleniowego – usztywnienie czy endoprotezoplastyka? – Prowadzący: Andrzej Komor, Henryk Liszka, Łukasz Kołodziej, Maciej Szczęśniak
08:00-08:08 Endoprotezoplastyka stawu skokowego z dostępu bocznego – leczenie z wyboru czy alternatywa dla usztywnienia? Maciej Szczęśniak (Piekary Śląskie)
08:08-08:23 Endoproteza stawu skokowego od A do Z Andrzej Komor (Warszawa)
08:23-08:38 Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego z dostępu bocznego: doświadczenie własne Henryk Liszka, Tomasz Kozioł (Kraków)
08:38-08:46 Artrodeza artroskopowa stawu skokowo-goleniowego Łukasz Kołodziej, Sebastian Sokołowski, Justyna Kromuszczyńska, Tomasz Budzyński (Szczecin)
08:46-08:54 Wyniki leczenia zaawansowanych deformacji stóp z zastosowaniem gwoździa odpiętowego Łukasz Kołodziej, Sebastian Sokołowski, Justyna Kromuszczyńska, Tomasz Budzyński (Szczecin)
08:54-09:02 Ocena wyników endoprotezoplastyki stawu skokowo-goleniowego wsparta modelowaniem komputerowym Jacek Lorkowski, Ireneusz Kotela (Warszawa)
09:02-09:30 Dyskusja
09:30-09:45 Przerwa na kawę
09:30-09:45 Zebranie ordynatorów Oddziału Warszawskiego PTOiTr Paweł Bartosz
09:45-12:15 Sesja VII | Tematy wolne – Prowadzący: Jan Blacha, Ireneusz Kotela,
Wojciech Marczyński, Jerzy Lachowicz
09:45-10:00 Co ortopeda powinien wiedzieć
o znieczuleniu regionalnym?
Anna Klimek (Warszawa)
10:00-10:08 Zakażena bakteryjne w ortopedii Agnieszka Woźniak-Kosek, Aneta Guzek (Warszawa)
10:08-10:16 Retrospektywna analiza zmian oporności bakterii na antybiotyki w Klinice Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego (WIM-PIB) w latach 2017–2022 Aneta Guzek, Agnieszka Woźniak-Kosek (Warszawa)
10:16-10:24 Wpływ dynamizacji zespoleń złamań krętarzowych na zrost kostny Wojciech Koniec, Wojciech Marczyński (Dąbrowa Górnicza, Warszawa)
10:24-10:32 Czy drenaż rany po pierwotnej endoprotezoplastyce stawu kolanowego jest potrzebny? Marcin Para, Paweł Bartosz, Marcin Obrębski, Jerzy Białecki, Wojciech Marczyński (Otwock)
10:32-10:40 Dwuletnie doświadczenie zespołu Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 WSzK
w Krakowie w ogólnopolskim „serwisie replantacyjnym”
Jakub Marchewka, Andrzej Pawelec, Paweł Maleta, Mateusz Kaczmarczyk, Stanisław Burkot, Łukasz Wawrzyniak, Sebastian Nowak (Kraków)
10:40-10:48 Telemedycyna na Bloku Operacyjnym. Technologie wykorzystywane
w telepielęgniarstwie
Katarzyna Majka, Natalia Bańcerowska, Piotr Cieślik (Warszawa)
10:48-10:56 Specyfika pracy pielęgniarki operacyjnej ortopedycznej Natalia Bańcerowska, Katarzyna Majka, Piotr Cieślik (Warszawa)
10:56-11:04 Zwichnięcie tylne stawu łopatkowo-ramiennego ze złamaniem guzka mniejszego kości ramiennej z odwróconym objawem Hilla-Sachsa zaopatrzone w technice artroskopowej – opis przypadku Aleksandra Bogut, Sebastian Krupa, Wojciech Sznajder, Jacek Chlebiński (Wrocław)
11:04-11:12 Ocena użyteczności zmodyfikowanego, modularnego trzpienia rewizyjnego typu Zweymüllera w aseptycznych oraz poinfekcyjnych realloplastykach stawu biodrowego Maciej Kogut, Jerzy Białecki, Wojciech Marczyński (Otwock, Warszawa)
11:12-11:20 Asymetria kończyn po protezoplastyce stawu biodrowego – wstępne doniesienie klinicznego zastosowania systemu NaviFast6D w jednym ośrodku badawczym Jan Blacha, Leszek Podsędkowski, Agnieszka Kobierska (Lublin, Łódź)
11:20-11:28 Zespół SAPHO – interdyscyplinarna jednostka chorobowa, przegląd literatury, prezentacja chorego Sebastian Nowak, Maciej Belka, Jakub Marchewka (Kraków)
11:28-11:36 Wyniki radiologiczne leczenia zespoleniem z podaniem autogennego szpiku kostnego do głowy kości udowej, złamań szyjki kości udowej – doniesienie wstępne Krzysztof Frąckowiak, Adam Kulbiej (Trzcianka)
11:36-11:44 Optymalizacja nowego modelu medycyny translacyjnej do badania zrostu kostnego Ireneusz Kotela, Marta Grodzik, Wiktoria Frączek, Emila Choińska, Andrzej Kotela, Wojciech Święszkowski (Warszawa)
11:44-12:15 Dyskusja i zakończenie konferencji
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.